Etusivu / Kiinteistönvälittäjää valitsemassa – SKVL:n jäsenyys kertoo luotettavuudesta

Kiinteistönvälittäjää valitsemassa – SKVL:n jäsenyys kertoo luotettavuudesta

Kiinteistövälitystoimiston tai välittäjän valinta aiheuttaa monelle asunnonmyyjälle päänvaivaa. Millainen toimisto tai välittäjä palvelee parhaiten juuri minun tarpeitani? Miten tunnistaa luotettava ja ammattitaitoinen välittäjä?

Kun alalla on monenlaista toimijaa, miten välittäjän luotettavuutta voi arvioida?

Monet asunnonmyyjät tukeutuvat kiinteistövälittäjän tai välitystoiminnan luotettavuuden arvioinnissa suosituksiin ja muiden asiakkaiden kokemuksiin. Välittäjän maineen rakentamisessa aikaisemmilla asiakkailla on keskeinen merkitys. Kokemuksia ja referenssejä kannattaakin kysyä rohkeasti tutuilta ja tuttavilta.

Välittäjään voi myös tutustua asuntonäytöissä. Jos yhteiset kemiat kohtaavat ja välittäjä tuntuu omalta, käsillä voi olla edellytykset menestyksekkäälle asiakaskumppanuudelle. Välittäjää voi myös haastatella aiemmista asuntokaupoista ja niiden myyntiajoista sekä toteutuneista myyntihinnoista. Näin voi saada käsitystä välittäjän ammattitaidosta. 

Yhtenä luotettavuuden mittarina voi myös pitää sitä, onko välittäjä laillistettu kiinteistönvälittäjä eli LKV. LKV-nimikettä saa käyttää vain laillistettu kiinteistönvälittäjä sekä rekisteröity kiinteistövälitysliike. LKV-kokeen järjestää Keskuskauppakamari. LKV-nimike on osoitus ammattikokeen suorittamisesta, mutta luotettavuuden arvioinnissa ehkä tätäkin tärkeämpi kriteeri on Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton (SKVL) jäsenyys.

Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton (SKVL) jäsenyys on varma merkki luotettavuudesta

SKVL:n tarkoituksena on kasvattaa liiton jäsenten ammattitaitoa ja vastuullisuutta sekä edistää laadukkuutta ja hyvää välitystapaa. Liitto haluaa myös tukea alan yleistä arvostusta. Liittoon kuuluvilla jäsenyrityksillä on parhaat edellytykset tuntea alan viimeisimmät suuntaukset ja välitystoiminnan parhaat käytännöt. SKVL:n jäsenet saavat myös tietoa ensimmäisten joukossa esimerkiksi lainsäädännön muutoksista. Liittoon kuuluvan jäsenyrityksen tunnistaa SKVL:n tunnuksesta, jota vain jäsenyritykset ovat oikeutettuja käyttämään.

Hyvä kiinteistönvälittäjä on ammattitaitoinen ja noudattaa työssään hyvää välitystapaa. Hyvästä välitystavasta on laadittu kirjallinen ohjeistus, jota jokainen Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsen on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan.

Hyvä kiinteistönvälittäjä on rehellinen ja rehellisyys on yksi tärkeimmistä kiinteistönvälittäjän ominaisuuksista. Lain mukaan kiinteistönvälittäjän on tiedonantovelvollinen sekä ostajalle että toimeksiantajalle.

Hyvä kiinteistönvälittäjä on oikeudenmukainen ja harjoittaa välitystyötä molempien osapuolten oikeuksia kunnioittaen.

Hyvä kiinteistönvälittäjä toimii eettisesti, myös ammattietiikka määrittelee kiinteistönvälittäjän työtä. Välittäjän on aina noudatettava välitystyössään hienovaraisuutta sekä asiakkaitaan että kolmansia osapuolia kohtaan.

Laatu ratkaisee

Merja Natunen LKV on Laatuvälittäjä ja SKVL:n Laatuyritys Laatuvälittäjä on kiinteistönvälittäjä, joka on saanut Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) laatusertifikaatin.

SKVL Laatuyritys on laatukoulutettu ja se on laatinut yrityksen toimintaa ohjaavan SKVL:n hyväksymän laatukäsikirjan.